Introductie

Familieopstellingen

Ik-grensbewustzijn

EMDR

Contact


Fysiotherapie

INTRODUCTIE


Welkom op de site van Harrie de Best, praktijk voor Familieopstellingen, voor Ik-grensbewustzijn en voor EMDR.

Ik werk al jaren als psychosomatisch fysiotherapeut.

Vanaf 1989 werk ik met familieopstellingen en in 2015 heb ik me verder gespecialiseerd in individuele opstellingen via ik-grensbewustzijn. In 2019 heb ik ter verdere verdieping mijn EMDR-diploma behaald.

 

Familieopstellingen.

Het werk van Bert Hellinger, grondlegger van familieopstellingen, krijgt in Nederland steeds meer bekendheid. Bert Hellinger, geboren in 1925 in Duitsland, heeft als psychotherapeut jarenlang naar families gekeken en gezien dat er vaak een nauwe relatie bestaat tussen feiten die in een familie hebben plaatsgevonden en de gevolgen daarvan voor een individueel lid van die familie.  Het is boeiend om op een totaal andere manier nl. vanuit het familiesysteem te kijken naar problemen bij jezelf, als deel van een groter geheel.

Ik ben erg onder de indruk van dit werk door de respectvolle manier van benadering van de cliënt alsmede doordat je op deze manier niet alleen vanuit jezelf naar het probleem kijkt maar ook vanuit de perceptie van b.v. je vader of je moeder, je partner, je kind, etc.

Ik heb de basis- en vervolgopleiding systemisch werk van het "Bert Hellinger Instituut Nederland" afgesloten. Tevens heb ik diverse workshops gevolgd bij o.a. Gunthar Weber, Johannes Schmidt, Ingrid Dijkstra, Jacob Mahr, Gunni Baxa.

Zie voor nadere informatie onder  Familieopstellingen.

 

Ik-grensbewustzijn.

Bij ik-grensbewustzijn is het doel om je zeer goed bewust te worden van je grenzen. Een groeiend en goed ontwikkeld ik-grensbewustzijn leidt tot een sterkere ik-grens en een grotere zelfwaardering en tot een meer subtiele zelfwaarneming. Deze kwaliteiten beïnvloeden, ontwikkelen en veranderen de relatie met onszelf en met anderen.

Ik heb de basis- en vervolgopleiding Boundary  Awareness bij het instituut: "Ik-grensbewustzijn Nederland" afgesloten.

Zie voor nadere informatie onder  Ik-grensbewustzijn.EMDR.

Wat is EMDR? Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf, blijvende angsten of misbruik.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door ontwikkelaarster  ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Ik heb de erkende cursus EMDR bij "Take Off Support Training" gevolgd.

Zie voor nadere informatie onder  EMDR.