Introductie

Familieopstellingen

Ik-grensbewustzijn

EMDR

Contact


Fysiotherapie

FAMILIEOPSTELLINGEN

Filosofie van familieopstellingen

Het werk van Bert Hellinger, grondlegger van familieopstellingen, krijgt in Nederland steeds meer bekendheid. Bert Hellinger, geboren in 1925 in Duitsland, heeft als psychotherapeut jarenlang naar families gekeken en gezien dat er vaak een nauwe relatie bestaat tussen feiten die in een familie hebben plaatsgevonden en de gevolgen daarvan voor een individueel lid van die familie.  Het is boeiend om op een totaal andere manier nl. vanuit het familiesysteem te kijken naar problemen bij jezelf, als deel van een groter geheel.

Iedereen is lid van een familie. Hoe je in het leven staat, in je werk en in je relatie heeft zeer veel te maken met de overtuigingen die je hebt opgedaan in je familiesysteem. Soms gebeuren er dingen in je gezin of in de generatie van je ouders of voorouders die veel invloed hebben op jou, zonder dat je dit beseft (de zgn. verborgen dynamieken). Deze dynamieken kunnen onbewust voor verstrikkingen zorgen die zich kunnen manifesteren in gezondheid, in je relatie of langdurige persoonlijke problematiek. Vaak zoek je de fout bij jezelf, terwijl in de onbewuste verbinding met je familie de oorzaak kan liggen. B.v. ziekte van een broer of zus, jong overlijden van een ouder, een eerdere relatie van je vader of moeder, een abortus, een jong overleden kind in jouw gezin of in het gezin van een van je ouders, alcoholisme, oorlog. Al deze feiten hebben vaak direct niets te maken met jou, echter ze kunnen onbewust veel impact hebben.

Door voor de cliënt belangrijke personen uit het familiesysteem op te stellen m.b.v. representanten kun je de verborgen dynamieken zichtbaar maken. Zodoende kun je meer zicht krijgen op vragen of problemen als:
. Waarom loop ik vast in mijn leven?
. Wat is mijn plek in mijn leven?
. Hoe vind ik rust?
. Waarom kan ik mij niet binden?
. Waarom heb ik steeds  problemen in mijn relatie?

 

Hoe werken familieopstellingen?

Een persoon brengt een probleem/vraag van zichzelf in. Doel van de opstelling is een antwoord te vinden op de gestelde vraag.
De persoon kiest, op voorstel van de begeleider, voor zichzelf en voor belangrijke mensen uit zijn familiesysteem willekeurige plaatsvervangers uit de overige deelnemers van de groep. Daarna stelt hij hen intuïtief op in de ruimte.
De opgestelde plaatsvervangers ervaren emoties en beschikken over informatie, die de onderlinge verhoudingen in het familiesysteem duidelijk maken. Op basis van deze informatie verplaatst de begeleider alle personen in de opstelling zodanig dat ieder lid van het systeem weer de plek krijgt die hem/haar toekomt óf dat rangorde óf de balans in geven en nemen weer hersteld wordt.
Zo ontstaat er in de persoon een nieuwe innerlijke beleving van het familiesysteem die fysiek, emotioneel en relationeel kan doorwerken.                                                        

Ik werk niet meer met groepen zoals hierboven beschreven, maar individueel en zet stoelen voor de belangrijke mensen uit het familiesysteem. Ik ga daarna op de verschillende plekken staan om te ervaren hoe die persoon zich voelt in het familiesysteem. Ook staat de vraagsteller zelf in de opstelling, wat bij groepsopstellingen niet het geval is.

"Een familiesysteem is een lotsgemeenschap van mensen, die onbewust in elkaars lot verstrikt kunnen raken. Onschuldigen voelen zich verantwoordelijk voor schuldigen, levenden voor doden, gelukkigen voor ongelukkigen. Op dat niveau gebeurt alles uit liefde".

Bert Hellinger