Introductie
Filosofie
Werkwijze familieopstellingen
Ik-grensbewustzijn

Coaching

Locatie

Contact


Fysiotherapie

FILOSOFIE

Het werk van Bert Hellinger, grondlegger van familieopstellingen, krijgt in Nederland steeds meer bekendheid. Bert Hellinger, geboren in 1925 in Duitsland, heeft als psychotherapeut jarenlang naar families gekeken en gezien dat er vaak een nauwe relatie bestaat tussen feiten die in een familie hebben plaatsgevonden en de gevolgen daarvan voor een individueel lid van die familie.  Het is boeiend om op een totaal andere manier nl. vanuit het familiesysteem te kijken naar problemen bij jezelf, als deel van een groter geheel.

Iedereen is lid van een familie. Hoe je in het leven staat, in je werk en in je relatie heeft zeer veel te maken met de overtuigingen die je hebt opgedaan in je familiesysteem. Soms gebeuren er dingen in je gezin of in de generatie van je ouders of voorouders die veel invloed hebben op jou, zonder dat je dit beseft (de zgn. verborgen dynamieken). Deze dynamieken kunnen onbewust voor verstrikkingen zorgen die zich kunnen manifesteren in gezondheid, in je relatie of langdurige persoonlijke problematiek. Vaak zoek je de fout bij jezelf, terwijl in de onbewuste verbinding met je familie de oorzaak kan liggen. B.v. ziekte van een broer of zus, jong overlijden van een ouder, een eerdere relatie van je vader of moeder, een abortus, een jong overleden kind in jouw gezin of in het gezin van een van je ouders, alcoholisme, oorlog. Al deze feiten hebben vaak direct niets te maken met jou, echter ze kunnen onbewust veel impact hebben.

Door voor de cliënt belangrijke personen uit het familiesysteem op te stellen m.b.v. representanten kun je de verborgen dynamieken zichtbaar maken. Zodoende kun je meer zicht krijgen op vragen of problemen als:
. Waarom loop ik vast in mijn leven?
. Wat is mijn plek in mijn leven?
. Hoe vind ik rust?
. Waarom kan ik mij niet binden?
. Waarom heb ik steeds  problemen in mijn relatie?