Introductie
Filosofie
Werkwijze familieopstellingen
Ik-grensbewustzijn

Coaching

Locatie

Contact


Fysiotherapie

COACHING

Individueel werken met familieopstellingen    

Er zijn nogal wat mensen die in de problemen zitten en niet beseffen wat mogelijk de rol kan zijn van de familie, namelijk welke plek neem ik in de familie in. B.v. als vader jong zijn vader verliest, zou de vader tegen zijn zoon kunnen zeggen: "toen ik zo oud was als jij had ik al geen vader meer". Op dat moment  krijgt de zoon onbewust in zich om voor zijn vader te gaan zorgen. Komt hij in een bedrijf te werken dan zal hij ook een verantwoordelijkheid nemen die niet van hem is en kan b.v. burn-out raken.

Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waardoor iemand vast kan lopen; de oorzaak en dus de oplossing kan in het familiesysteem  liggen. Het is zeker de moeite waard eens op deze manier te kijken . Veel feiten die gebeurd zijn in de familie kunnen van invloed zijn zoals een jong  overleden kind, de schuld voelen aan de ziekte van een kind, een abortus, kinderloosheid, mishandeling, incest, druggebruik, adoptie, een jong overleden ouder, een gehandicapt kind.

Met zogenaamde een-op-een opstellingen kun je het probleem opstellen en kan er mogelijk meer zicht komen op de problematiek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ik-grensbewustzijn

Dat we een persoonlijke (psychische) ik-grens hebben, dat weten we, dat voelen we. We ervaren onze grens vooral wanneer iemand er overheen gaat of wanneer we zelf over onze grens gaan. We horen mensen dan zeggen: “Hij is veels te ver gegaan, ik trek het niet meer” of “Ik ben veels te ver over mijn grens gegaan, ik had eerder moeten stoppen.”

Onze psychische grens lijkt belangrijk voor ons gevoel van geluk en ongeluk en belangrijk voor ons gevoel van kracht en zwakte. De vorm, de hoogte en de doorlaatbaarheid van onze psychische grens vormt zich gaandeweg in ons leven. En waarschijnlijk ontwikkelt de vormgeving van onze begrenzing zich gaande ons leven steeds door.

Een groeiend en goed ontwikkeld ik-grensbewustzijn leidt tot een sterkere ik-grens en een grotere zelfwaardering en tot een meer subtiele zelfwaarneming. Deze kwaliteiten beïnvloeden, ontwikkelen en veranderen de relatie met onszelf en met anderen.
Door ons bewust te zijn van de eigen ik-grens en van de eigen innerlijke ruimte kunnen we bewust verschillende perspectieven innemen. De ik-grens maakt het ons mogelijk om mindfull dan wel cognitief waar te nemen.