Introductie
Filosofie
Werkwijze familieopstellingen
Ik-grensbewustzijn

Coaching

Locatie

Contact


Fysiotherapie

Hoe werken familieopstellingen?

Een persoon brengt een probleem/vraag van zichzelf in. Doel van de opstelling is een antwoord te vinden op de gestelde vraag.
De persoon kiest, op voorstel van de begeleider, voor zichzelf en voor belangrijke mensen uit zijn familiesysteem willekeurige plaatsvervangers uit de overige deelnemers van de groep. Daarna stelt hij hen intuïtief op in de ruimte.
De opgestelde plaatsvervangers ervaren emoties en beschikken over informatie, die de onderlinge verhoudingen in het familiesysteem duidelijk maken. Op basis van deze informatie verplaatst de begeleider alle personen in de opstelling zodanig dat ieder lid van het systeem weer de plek krijgt die hem/haar toekomt óf dat rangorde óf de balans in geven en nemen weer hersteld wordt.
Zo ontstaat er in de persoon een nieuwe innerlijke beleving van het familiesysteem die fysiek, emotioneel en relationeel kan doorwerken.                                                        

Ik werk niet meer met groepen zoals hierboven beschreven, maar individueel en zet stoelen voor de belangrijke mensen uit het familiesysteem. Ik ga daarna op de verschillende plekken staan om te ervaren hoe die persoon zich voelt in het familiesysteem. Ook staat de vraagsteller zelf in de opstelling, wat bij groepsopstellingen niet het geval is.

"Een familiesysteem is een lotsgemeenschap van mensen, die onbewust in elkaars lot verstrikt kunnen raken. Onschuldigen voelen zich verantwoordelijk voor schuldigen, levenden voor doden, gelukkigen voor ongelukkigen. Op dat niveau gebeurt alles uit liefde".

Bert Hellinger